Convocatories - Convocatorias

NOTA INFORMATIVA/INVITACIÓ RODA DE PREMSA DIMARTS 15 NOVEMBRE DAVANT ENTRADA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA REUNIÓ AMB GRUPS PARLAMENTARIS

El proper dimarts 15 de novembre, a les 10 hores, en seu parlamentària tindrà lloc una reunió d'una delegació àmplia de la Coordinadora de Moviments Socials i Sindicals de Catalunya, amb representants de diversos grups parlamentaris, per tractar de la Carta de reivindicacions i propostes de mocions registrada el passat 31 d'octubre.

CONVOCATÒRIA RODA DE PREMSA

Després de finalitzar la reunió amb els grups parlamentaris s'informarà dels seus resultats en la roda de premsa convocada a les 12 hores davant de l'entrada del Parlament de Catalunya.

També convidem les persones interessades a conèixer directament aquesta informació a ser presents a les 11:30 hores davant del Parlament.

Barcelona 13 novembre 2022

Coordinadora de Moviments Socials i Sindicals de Catalunya

NOTA INFORMATIVA/INVITACIÓN RUEDA DE PRENSA MARTES 15 NOVIEMBRE DELANTE ENTRADA DEL PARLAMENT DE CATALUÑA REUNIÓN CON GRUPOS PARLAMENTARIOS

El próximo martes 15 de noviembre, alas 10 horas, en sede parlamentaria tendrá lugar una reunión de una delegación amplia de la Coordinadora de Movimientos Sociales y Sindicales de Cataluña, con representantes de diversos grupos parlamentarios, para tratar de la Carta de reivindicaciones y propuestas de mociones registrada el pasado 31 de octubre.

CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA

Tras finalizar la reunión con los grupos parlamentarios se informará de sus resultados en la rueda de prensa convocada a las 12 horas delante de la entrada del Parlament de Cataluña.

También invitamos a las personas interesadas en conocer directamente dicha información a estar presentes a las 11:30 horas delante del Parlament.

Barcelona 13 noviembre 2022

Coordinadora de Movimientos Sociales y Sindicales de Cataluña